Høknes Eiendom er en av de største eiendomsselskapene i Namsos. Vi skal være en profesjonell avtalepartner og et selskap som aktivt bidrar til videreutvikling av regionbyen Namsos.

Høknes Eiendom eier og forvalter ulike typer eiendommer. En vesentlig del av dette er bortfestet grunn, både til næringsvirksomhet og boligformål. I tillegg til bynære og utbygde områder, eier selskapet noe dyrka mark og utmark.

Vi legger også til rette for etterlengtede, bynære tomter som skal bidra til å utvikle Namsos videre som Namdalens regionhovedstad. Les mer om utbygging på Høknes på prosjektets egne nettsider, www.boinamsos.no.

Har du spørsmål tilknyttet ditt festeforhold? Les mer om feste på disse sidene, og ta gjerne kontakt med oss.

Høknes Eiendom er organisert som et aksjeselskap som eies og ledes av Ivar Andreas Sellæg Asbøll. Vi har kontor i næringshagen i Namsos sammen med Statskog, Namdalsavisa og en rekke andre større og mindre bedrifter.